"อะไร" อย่างไร"

เกิดอะไรขึ้นกับความรับผิดชอบของคนเรา ทุกคนทำกันเก่งเหลือเกินก็คือ โทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นต้นเหตุ

คำตอบซ่อนอยู่ในคำถาม ถ้าตั้งคำถามที่ดีกว่าย่อมได้รับคำตอบที่กว่าตามไปด้วย อย่าถามว่า"ทำไม" "เมื่อไร"

ให้ถามด้วย "อะไร" อย่างไร" และเน้นที่การลงมือทำ


Cooper

1 Blog posts

Comments